Introductie

De sport in Hilversum vooruit helpen

Is uw sportvereniging toe aan een vernieuwing, verbetering of verbouwing van de accommodatie? Moeten de banen, materialen of velden hoognodig gerestaureerd worden? Is er behoefte om te investeren in bijvoorbeeld energiebesparende technologie? Lukt het de vereniging niet om dit volledig zelf te financieren? Het Sport Investerings Fonds Hilversum (SIF Hilversum) kan dan uitkomst bieden.

De meeste sportverenigingen zijn voor grote investeringen aangewezen op een lening bij een bank. Maar SIF Hilversum biedt de participerende verenigingen die willen investeren in hun accommodatie een lening tegen zeer gunstige voorwaarden: zonder zekerheden in te brengen en met en een uitermate lage rente.

Bij grotere investeringen wordt in samenwerking met onze partner Stichting Waarborg Fonds Sport (SWS) een combinatie van leningen aangevraagd.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op, stel uw vragen en/of informeer naar de mogelijkheden.

SIF Hilversum is een initiatief van de Gemeente Hilversum met als doel het Hilversumse sportleven te ondersteunen. Voor de uitvoering is een onafhankelijke Stichting opgericht. Het Bestuur zorgt voor de uitvoering van het fonds. Een Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit op een deugdelijke wijze gebeurt.

De Stichting is een maatschappelijke organisatie gerund door vrijwilligers en heeft geen enkel winstoogmerk.