Voor wie?

Voor wie is het Sport Investerings Fonds Hilversum bedoeld?

Alle verenigingen met een eigen sportaccommodatie  in de gemeente Hilversum kunnen deelnemen aan het Sport Investerings Fonds Hilversum. Inmiddels zijn bijna alle Hilversumse sportverenigingen aangesloten.

In de participatieovereenkomst zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd.

Bent u geïnteresseerd in deelname door uw vereniging, neem dan contact op voor nadere informatie. Wij helpen u graag verder, beantwoorden uw vragen en voorzien u van alle informatie.

De expertise van onze partners is ook beschikbaar voor alle deelnemende verenigingen, waardoor u toegang heeft tot de kennis en kunde van specialisten op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld op het terrein van financiering, juridische zaken, energiebeheer, veiligheid, gezamenlijke inkoop et cetera.