Categorieën
Nieuws SIF

Nieuwe fase voor Sport Investerings Fonds Hilversum

Nieuwe fase voor Sport Investerings Fonds Hilversum

‘Financiële steun aan het Hilversumse verenigingsleven is onontbeerlijk.’

Bijna vijf jaar jaar na de oprichting van het Sport Investerings Fonds Hilversum gaat de Stichting een nieuwe fase in. Het fonds, dat als doel heeft het Hilversumse sportverenigingen met een eigen accommodatie bij te staan bij alle financiële en maatschappelijke uitdagingen, heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er meer dan € 2,5 miljoen is geleend aan circa 20 projecten van sportverenigingen in Hilversum. Een belangrijk deel van de goedgekeurde aanvragen betroffen renovatie en vernieuwing van accommodaties en faciliteiten. In de afgelopen periode is er een verschuiving zichtbaar in het onderwerp van de aanvragen, die steeds meer zijn gericht op investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen.

Er heeft ook een verandering plaatsgevonden in het Bestuur van de Stichting, dat een nieuwe voorzitter heeft gevonden in de persoon van Marcel Beerthuizen. Hilversummer Beerthuizen, in het dagelijks leven directeur van Ziggo Sport, is nauw betrokken bij het Hilversumse verenigingsleven. Hij volgt Annette van Trigt op, die haar zakelijke activiteiten niet langer kon combineren met het voorzitterschap.

Beerthuizen onderschrijft het grote belang van de Stichting voor de sport in Hilversum: “De financiële steun die het Fonds kan verlenen is onontbeerlijk geworden voor veel sportverenigingen in onze gemeente. In deze tijd van oplopende energiekosten kunnen investeringen in duurzaamheid direct al voor verschil zorgen. Met dank aan de Gemeente Hilversum, die borg staat voor de leningen die worden verstrekt.”

SIF Hilversum is een initiatief van de Gemeente Hilversum en een aantal betrokken lokale sportbestuurders met als doel het Hilversumse sportleven op basis van onderlinge solidariteit te ondersteunen. De gemeente Hilversum staat borg voor de funding van de Stichting. Voor de uitvoering is een onafhankelijke Stichting opgericht. Het Bestuur zorgt voor de uitvoering van het fonds en werkt voor de uitvoering samen met partners zoals het Stichting Waarborgfonds Sport en de BNG Bank. Een Raad van Toezicht ziet erop toe dat dit op een deugdelijke wijze gebeurt. De Stichting is een maatschappelijke organisatie gerund door vrijwilligers en heeft geen enkel winstoogmerk. Zo’n 90% van alle Hilversumse sportverenigingen met een eigen accommodatie is aangesloten bij het Sport Investerings Fonds Hilversum.

Initiatiefnemer Jan Willem Hoogendoorn bedankt de inmiddels oud-wethouder Floris Voorink voor zijn inzet voor het Sport Investerings Fonds Hilversum.
Categorieën
Nieuws SIF

SIF Hilversum in de media

Regionale en landelijke media besteden regelmatig aandacht aan het Sport investerings Fonds Hilversum. Onderstaand vindt u een overzicht van verschillende artikelen:

Sportverenigingen in Hilversum kunnen goedkoop geld lenen. De gemeente staat er garant voor

‘Weer een keertje goed nieuws’: Goedkope financieringsvorm voor sportverenigingen

Hilversumse sportverenigingen kunnen goedkoper geld lenen

Hilversum start stichting voor sportverenigingen

 

Categorieën
Partners

Dijck & de Ridder Accountants

Dijck & de Ridder is het accountantskantoor van SIF Hilversum. Dit Hilversums kantoor is verantwoordelijk voor de administratie van de Stichting, het verloop van leningen evenals het jaarlijks opstellen van het Financieel Verslag inclusief een Samenstellingsverklaring.

Ook deelnemende verenigingen kunnen gebruik maken van de expertise van dit kantoor.

 

Contact gegevens:

Fred Voorn, Belasting- MKB adviseur

dijckenderidder.nl

Categorieën
Partners

Stichting Waarborgfonds Sport

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)  is dé specialist in het beoordelen van investeringsaanvragen voor sportaccommodaties. Door middel van een landelijk netwerk van adviseurs worden aanvragen van verenigingen geïnventariseerd en beoordeeld. SWS heeft met een aantal banken (o.a. ABN AMRO, BNG, ING, Rabobank en Triodos) een samenwerking waarbij door deze banken leningen worden verstrekt waarbij SWS voor 50% en de betreffende gemeente voor 50% borg staat.

Aanvragen voor SIF Hilversum leningen kunnen rechtstreeks bij SWS worden ingediend; op de website www.sws.nl  staan de aanvraagformulieren.

Tevens verzendt SWS periodiek nieuwsbrieven met actuele informatie over sportfinanciering of ontwikkelingen op dit terrein. SWS is ook goed geïnformeerd over mogelijke subsidie regelingen (zoals bijvoorbeeld BOSA).

Contact gegevens:

Maarten Breman, projectadviseur regio West SWS

sws.nl 

Categorieën
Nieuws SIF

Een aanvraag indienen kan online

Hilversumse sportverenigingen die nog niet deelnemen aan het Sport Investerings Fonds nodigen we van harte uit om contact op te nemen met de Stichting, zodat wij nadere informatie kunnen verschaffen over de eventuele deelname aan het fonds.

SIF Hilversum biedt sportverenigingen aantrekkelijke regelingen om de infrastructuur of faciliteiten te verbeteren. De expertise van de professionele partners van SIF Hilversum is beschikbaar voor alle deelnemende verenigingen.

Neem contact met ons op via info@sifhilversum.nl